Grafika

Pie mums darbnīcā var apgūt:

  • Augstspieduma tehnikas – linogriezums, kartondruka, kolagrāfija, kokdzelums. Linocut, cardboard print, collagraphy, wood cut.
  • Dobspieduma tehnikas- aukstā/ sausā adata, oforts, kolagrāfija. Dry point, etching, collagraphy.
  • Gludspiedes tehnikas – monotipija, kartondruka. Monotype, cardboard print.
  • Klasiskais zīmējums, tušas zīmējums, sausā eļļa. Classical drawing, ink drawing, dry oil.
  • Kompozīcija – Rondo, ex- libris, miniatūra, brīvā kompozīcija, lielformāts. Rondo, ex-libris, miniature, free/large size composition.
  • Kaligrāfiju- rakstāmspalva, ota, klasiskais un brīvais stils. Calligraphy- ink pen, brush, classical and free style.

Piedāvājam sarīkot radošas ballītes bērniem, korporatīvus pasākumus pieaugušajiem.

Grafikas_tehnikas