Zīmēšanas pamati

CETURTDIENĀS no plkst 17 -19

Zīmēšanas pamati:

* ģeometrisku , sadzīves priekšmetu kompozīcijas,

* priekšmetu uzbūve, perspektīva, gaismēnas,  

*lineāri konstruktīvs, 

*telpisks zīmējums.